БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Оёдолгүй Хоолой

Оёдолтой Хоолой

Өрөмдлөгийн хоолой
Өрөмдлөгийн хоолойг цооног өрөмдөх, шороо нураах хэрэгсэлийг өргөх болон эргэлт дамжуулах хэрэгсэлд тэнхлэгийн дагуу ачаалал бий болгох, мөрөгцөг рүү угаах шингэн буюу шахсан агаар өгөх үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ. Ялгарах онцлогууд Өрөмдлөгийн хоолойнууд ...

Бэхэлгээний хоолой ба түүний муфт
Хоолойн зориулалт Барилга угсралт болон ашиглалтын нөхцөлд нефтийн ба хийн цооногийн доторх бэхэлгээнд бэхэлгээний хоолойг хэрэглэнэ. Ялгарах онцлогууд Бэхэлгээний хоолойг хооронд нь муфт буюу резьбагаар холбоно. Бэхэлгээний хоолойг хооронд нь резьба холбоос ...

Насосын ба компрессорын хоолой, тэдгээрийн холбоос (муфт)
Хоолойн зориулалт Нефтийн ба хийн цооногийн ашиглалтын үед бэхэлгээний колон дотуур шингэн ба хий дамжуулах, мөн засварын болон өргөх-буулгах ажил гүйцэтгэхэд насос болон компресcорын хоолойг ашиглана. Ялгарах онцлогууд Насос болон компресорын хоолойг хооронд нь ...

Цооногийн засварын ажилд зориулсан хоолой
Хоолойн зориулалт Цооногийн засварын ажилд ашиглагдаж буй бэхэлгээний сум ба хийн цооногийн битүүмжлэлийн гэмтлийг арилгахад энэхүү хоолойг ашиглана. Ялгарах онцлогууд Дээд зэргийн битүүмжлэлтэй муфтгүй СТТ резьба холбоосоор өөр хоорондоо холбогдсон янз бүрийн ...

Hефть, хий дамжуулах хоолой
Хоолойн зориулалт Ердийн болон хүхэр устөрөгч агуулсан, зэвэнд идэвхитэй шингэн тээвэрлэх, нефть-хий дамжуулах хоолой барьж байгуулах, хийн лифтны систем, ашигт малтмалын орд газруудад зориулагдсан. Ялгарах онцлогууд Нефть-хий дамжуулах хоолойг өөрийн үйлдвэрийн ...

Харилцагч байгуулга

© Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу Агь Трейд ХХК эзэмшинэ. 2017 он.